Disclaimer

Dit is de officiële website rond de plannen van de Oosterweelverbinding, gebouwd door Lantis, de naam waaronder de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (nv van publiek recht) handelt. BAM NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gegevens die verstrekt worden op deze site. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie op deze site. De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Deze website beoogt louter de teksten en plannen die deel uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag Bermenlandschap E34 Zuid - Voorafgaande werken, wijzigingen (en) voorwaarden Oosterweel maximaal publiek te ontsluiten. Eventuele standpunten, opmerkingen of bezwaren op deze plannen en teksten kunnen enkel rechtsgeldig via het omgevingsloket of t.a.v. de stad Antwerpen worden ingediend. Met standpunten, opmerkingen of bezwaren die rechtstreeks aan Lantis worden bezorgd kan en zal de vergunningverlenende overheid geen rekening houden.

Kom je op onze site informatie tegen die niet correct is of inmiddels is verouderd? Dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Ook voor aanvullende vragen kan je bij ons terecht. Je kan ons contacteren door een berichtje te sturen via het contactformulier op onze website.

Gebruikt beeldmateriaal

De simulatiebeelden en overzichtskaarten die gebruikt worden op de website geven een overzicht van het project en een inpassing in de omgeving. Het is een weergave van de stand van zaken, niveau conceptontwerp en afgestemd op de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014.

Het ontwerp zal verder uitgewerkt worden op basis van de mogelijke nieuwe conclusies uit de milieueffectenrapportages, waardoor aanpassingen op de gebruikte simulatiebeelden en overzichtskaarten mogelijk zijn. Tot op heden blijven de gebruikte beelden en overzichtskaarten echter relevant.

Copyright

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Aanvragen voor toestemming kan je aan ons richten via info@lantis.be. Aan het gebruik van grafische voorstelling (waaronder foto’s) zonder onze toestemming kan een hogere vergoeding verbonden zijn.

Er is zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan om het auteursrecht op het fotomateriaal op de juiste wijze te vermelden. Mocht je desondanks een foto zien, waarbij dit naar jouw mening niet het geval is, dan vernemen wij dit graag. Je kan ons contacteren door een berichtje te sturen via het contactformulier op onze website.