Oosterweelverbinding

Raadpleeg hier de Omgevingsvergunningsaanvraag

Op deze tijdelijke website kan je gedurende het openbaar onderzoek alle documenten en plannen terugvinden die deel uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag zoals die op 30 april 2020 door Lantis werd ingediend voor de werken aan de Oosterweelverbinding op Rechteroever en in Beveren. We raden je aan de leeswijzer en/of de inleiding van het project te raadplegen om je weg te vinden door alle documenten.

Leeswijzer

De leeswijzer is je gids doorheen de opbouw van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project Oosterweelverbinding.

Hier vind je een overzicht van de aanvraag en krijg je meer zicht op de samenstelling van de aanvraag. Na het lezen van de leeswijzer zal je sneller en gemakkelijker je weg terugvinden naar de verschillende dossierstukken en de specifieke informatie die je zoekt.

Ga naar de leeswijzer

Inleiding project

Deze inleiding biedt een beknopt overzicht en een niet-technische beschrijving van het voorwerp van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project Oosterweelverbinding.

Een afzonderlijk hoofdstuk beschrijft hoe Lantis zich heeft georganiseerd om als goed bouwheer op te treden en daarin een voorbeeldfunctie te vervullen.

Ga naar de inleiding

Bekijk per onderwerp

Vind je weg door de documenten volgens thema

Deze site omvat duizenden documenten. Ze zijn gesorteerd volgens 3 hoofdthema’s die het consulteren eenvoudiger maken: stedenbouw, natuur en milieu. Je kan ook hieronder opzoekingen doen via deelgebied.