Oosterweelverbinding

Bermenlandschap E34 Zuid

Op deze tijdelijke website kan je gedurende het openbaar onderzoek alle documenten en plannen terugvinden die deel uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag zoals die op 2 juli 2021 door Lantis werd ingediend en volledig en ontvankelijk verklaard werd op 14 september 2021. Het betreft een vergunningsaanvraag voor uitvoeringswerken voor het Bermenlandschap E34 Zuid.

Leeswijzer

In 2017 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de Infrastructuurwerken Linkeroever. In 2016 werd de Intendant aangesteld en vervolgens werkte het Team West de verdere visie uit in het kader van de Leefbaarheidsprojecten op de grondgebieden van Antwerpen Linkeroever en Zwijndrecht, gekend als 'Ringpark West’. In deze visie worden op specifieke locaties de geplande geluidsschermen vervangen door hoge groene bermen (= stille bermen) en wordt het fietsnetwerk voltooid. De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag omvat deze aanpassingen aan de zuidzijde van de E34 met het oog op een verbeterde veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Bekijk per onderwerp

Vind je weg door de documenten volgens thema

Deze site omvat honderden documenten. Ze zijn gesorteerd volgens 3 hoofdthema’s die het consulteren eenvoudiger maken: stedenbouw, natuur en milieu. Je kan ook hieronder opzoekingen doen via deelgebied.